Lääketeollisuus

Lääketeollisuus on ollut yksi merkittävimmistä terveydenhuollon henkilöstön koulutuksien järjestäjistä. Kiinnostavien tilaisuuksien pitäminen on tänä päivänä kuitenkin haastavaa ja kuulijat kaipaavat vaihtelua ja uusia näkökulmia.

Päihde- ja mielenterveysalaan liittyvät koulutukset kiinnostavat kuulijoita erikoisalataustasta riippumatta. Alkoholin riskikäyttö ja alkoholiriippuvuus ovat merkittäviä riskitekijöitä eri sairauksien puhkeamiselle ja huonolle ennusteella sekä kuolleisuuden lisääntymiselle. Päihdenäkökulma voidaankin liittää luontevasti sekä somaattisten että psykiatristen alojen sairauksien hoitoon liittyviin koulutuksiin.

Addiktum Oy toimii kumppanina lääketeollisuuden koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.